Riječ o lažnoj prijavi štete

tri štete i osiguranje Generali

Oštećenik Nikola Carević ima pravo na 372 eura, a nikako na 2588 eura! GENERALI DEMANTIRA i ne uvažava procjenu Dekra i servisa! Demantij Generali osiguranja u kojem se upozorava kako nemaju namjeru platiti 3 različite štete što traži Nikola Carević i pri tome upozoravaju da oštećenik ima pravo samo na isplatu naknade za jednu štetu. […]

Developments in CROATIA – 2015 Utrecht 2016

Key figures: Number of automotive employees: OEM 9320; IAM 2351 Production of motor vehicles: – Car tax revenues (€ bn): – Car fleet (in 1.000): – Car density (per 1,000 population): 280 Number of damages per year: 154 341 Number of repairs via Direct Repair Program: 30% Average hourly rate: 18 Eur Average damage amount: […]

Developments in CROATIA 2014 Zagreb

Key figures: Number of automotive employees: OEM 9320; IAM 2351 Production of motor vehicles: – Car tax revenues (€ bn): – Car fleet (in 1.000): – Car density (per 1,000 population): 280 Number of damages per year: 168 231 Number of repairs via Direct Repair Program: 30% Average hourly rate: 18 Eur Average damage amount: […]

Developments in Croatia 2013

Key figures: Number of automotive employees:  OEM 9320; IAM 2351 Production of motor vehicles:  6 (2,5 – 2012) Car tax revenues (€ bn): – Car fleet (in 1.000):  – Car density (per 1,000 population): 280 Number of damages per year: 181 350 Number of repairs via Direct Repair Program: 30% Average hourly rate: 16 Eur Average damage amount: 1020 eur Average amount parts: 70% Average amount […]

Developments in Croatia 2012

Key figures: Number of automotive employees: 9750 OEM; 2578 IAM Production of motor vehicles:  2,5!!! Car tax revenues (€ bn): – Car fleet (in 1.000):  – Car density (per 1,000 population): – Number of damages per year: 185 678 Number of repairs via Direct Repair Program: 135 572 Average hourly rate: 16 EUR Average damage amount: 1050 EUR Average amount parts: 670 EUR Average amount bodywork: 115 […]