HUAS - Hrvatska udruga auto struke

Dobrovoljna, neovisna, neprofitna interesna udruga poslodavaca auto struke u Republici Hrvatskoj. HUAS je član europskog udruženja autostruke (A.I.R.C.) Association Internacionale Des Reparateurs En Carrosserie

Partneri

Partneri

uzmimo stvari u svoje ruke

POSTANITE ČLAN HUAS-A

Učlanite se u HUAS, uzmite stvari u svoje ruke. Osiguravamo Vam pravnu, tehničku i savjetodavnu pomoć.

U samo nekoliko mjeseci srušili smo 20 godina petrificiranu satnicu od sramotnih 100 kuna, natjerali smo osiguravatelje da pomalo odustanu od monopola, da se priznaju računi, naša struka i da sami možemo procjenjivati, baš kao i vještaci.

zašto nisu dobre?

NAGODBE S OSIGURANJEM

Želimo osigurati našim članovima – auto servisima bolje uvjete kod osiguravajućih društava, odnosno osigurati poštenu i pravičnu naplatu svoga rada, implementirati bolje europske modele obrade, procjene i popravka štete nakon štetnog događaja u prometu.

ZAŠTO HUAS?

Transparentnom i neovisnom udrugom možemo zaštiti autostruku

Na taj način možemo zaštiti autostruku od nametnutih uvjeta poslovanja i nekontroliranog tržišta, te radom stečeni kapital. Pod sloganom budućnost je kvaliteta HUAS interesno organizira članove autostruke kako bi udruženi mogli bolje, brže, korisnije raditi na povećanju svoje konkurentne sposobnosti, podižući i standardizirajući kvalitetu svojih usluga i time budućnost svojih obrta, tvrtki, radionica, zaposlenika i sebe kao poslodavca. Procesom primjene EUROGARANT STANDARDA u području autostruke HUAS daje veliki doprinos podizanju kvalitete i efikasnosti poslovanja sukladno visokim zahtjevima, koje se u toj djelatnosti primjenjuju ili će se primjenjivati, u EU.

REZULTATI

REZULTATI HUAS-a

  • Velika podrška Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP)
  • Uvođenje AZT normi u sustav AUDATEX u RH – do sada se koristio stari kod 45 u programu, a ne AZT (načelno veća zarada za sve auto servise)
  • Određeni članovi HUAS-a dobili su veće satnice od osiguravajućih društava odnosno sklopili su bolje uvjete o poslovnoj suradnji
  • Pravna zaštita članova (pokrenuti sudski postupci)
  • Članovi radne skupine Ministarstva financija (dovoljno govori o snazi HUASa)
  • Povećanje broja članova, porast u proračunu HUASa
  • Pozicioniranje HUASa kao relevantne udruge na tržištu

Imate više pitanja o nama?

HUAS