Proširuju se obaveze osiguravajućih društava, baš kao i prava osiguranika, lakirera, limara… sve napokon u skladu sa zakonima EU

I servisi će moći procjenjivati štete!!! Dr.sc. Marijan Ćurković, vodeći stručnjak kad je riječ o osiguranjima na portalu Osiguranje.hr: – Hrvatski nacionalni propisi usklađuju s najnovijom EU Direktivom, sve s ciljem bolje i opširnije zaštite oštećenika. Ubuduće obveza isplate neospornog dijela odštete u roku od 7 dana nakon što je oštećenik primio odgovor, vrijediti će osiguranja i kad je šteta načinjene na parkinzima, u garažama, skladištima…

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu u petak je prošao i drugo čitanje, no zastupnici će o njemu glasovati ovaj tjedan, a očekuje se kako će Zakon početi vrijediti od nove godine, 7 dana nakon objave u Narodnim novinama.

Vlada Republike Hrvatske uputila je Hrvatskom saboru 30. studenoga 2023. g. konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Sabor je u petak 8. prosinca 2023.  raspravljao  (2. čitanje), no zbog gomeile materijala nije stigao glasovati o tom Prijedlogu, jer prema Vladinom programu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu bi trebao  biti izglasan do kraja ove godine, pošto se radi o potrebi i obvezi Republike Hrvatske  da se nacionalni propis uskladi s najnovijom EU Direktivom (Direktiva 2021/2118, kojom je izmijenjena i dopunjena Direktiva br.  2009/103/EZ od 16. rujna  2009.g., a koje se odnose na materiju obveznog osiguranja vlasnika i korisnika motornih vozila za štete uzrokovane upotrebom motornih vozila). O tome je svoj osvrt na portalu Osigurenje.hr napisao i vodeći stručnjak na području osiguranja dr. sci. Marijan Ćurković https://www.osiguranje.hr/ClanakDetalji.aspx?22518

Kao što je poznato, Direktiva EU 2021/2118 regulira odnose koji nastaju u slučajevima kad je štetnik uzrokovao štetu u jednoj državi-članici, a osiguran je u drugoj državi članici kod osiguratelja nad kojim je pokrenut/otvoren postupak likvidacije ili stečaja. Nadalje, ta Direktiva uvodi novo značenja pojmova „motorno vozilo“ i „upotreba motornog vozila“ , u skladu s praksom Europskog suda i ciljem bolje i opširnije zaštite oštećenih od motornih vozila. Spomenuta Direktiva nije mogla mimoići ni problem osiguranja od odgovornosti vlasnika/korisnika/operatera automatiziranih vozila i pravnu poziciju tzv. vozila za osobni prijevoz (električni bicikli, romobili i sl. Donijela je i detaljne propise o tzv potvrdi o štetnim slučajevima (popularno: povijest šteta) i eventualnom osiguranju sudionika i organizatora auto-moto sportskih priredbi.

Za hrvatske osiguratelje odredbe Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, koje su usklađene s odredbama Direktive 2021/2118, su nužnost koja će znatno proširiti obveze osiguratelja. Posebno se to odnosi na značaj novog pojma „upotreba motornog vozila“ i njegov utjecaj na obveze osiguratelja od automobilske odgovornosti. Proširenje odgovornosti osiguratelja (i proširenje zaštite trećih osoba) i na površine na kojima se dosada osigurateljno pokriće nije pružalo (parking prostori, garaže i sl.), te uspostavljanje odgovornosti (i osiguranja) i za štete nastale, odnosno uzrokovane motornim vozilom, bez obzira da li mu motor radi ili ne radi, znači novi teret za osiguratelje, a to zasigurno znači i novu, povećanu premiju obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti koju će plaćati vlasnici motornih vozila. Korist koja se očekuje od promjena jeste i u tome što će, ako se Zakon bude primjenjivao ( i tumačio ) u skladu s ciljem koji se želi postići – apsolutna zaštita oštećenih od šteta uzrokovanih uporabom motornih vozila, nestati izvor stalnih prijepora osiguratelj-oštećenik i, posljedično nepotrebnih i skupih sudskih sporova.

Pored odredbi koje se donose vezano za odredbe spomenute EU Direktive, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu donosi neke nove odredbe shodno domaćoj situaciji u materiji obveznih osiguranja u prometu: odredba o fiksnom vremenu počeknog roka (15 dana); odredba o obvezi isplate neospornog dijela odštete kao predujma odštete u roku od sedam dana nakon što je oštećenik primio odgovor (obrazložena ponuda odštete ili utemeljeni pismeni odgovor na svoj odštetni zahtjev) u kojemu osiguratelj izjavljuje da je određeni iznos koji nudi kao odštetu nesporan; odredba o pravu oštećenoga da u postupku pred odgovornim osigurateljem priloži nalaz i mišljenje  neovisnog vještaka ili, u slučaju prometne nesreće nastale uporabom vozila, i ponudu servisne radionice za popravak štete, a koju je oštećeni osobno izabrao (velika je šteta što Predlagatelj – Vlada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu nije detaljno razradio ovu odredbu; što ona znači, kakav je značaj nalaza i mišljenja ovlaštenog vještaka ili ponude servisne radionice, je li osiguratelj obvezan prihvatiti takve dokumente i sl.; rješenje je možda u tome što će HANFA-kao nadzorno tijelo moći donijeti pravilnik kojim će „detaljnije propisati način rješavanja odštetnog zahtjeva); odredbu o obvezi osiguratelja da kod primanja odštetnog zahtjeva oštećenoga upozna/informira o njegovim pravima i obvezama vezanim uz nastalu štetu; itd.

Pošto se radi o prelamanju raznih sudionika na tržištu obveznih osiguranja u prometu (osiguratelji, serviseri, vještaci, oštećenici) bez sumnje će biti zanimljivo kako će konačno izgledati Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. (lobiji rade, zastupnici se animiraju). No, to ćemo ubrzo saznati, jer Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu stupa na snagu „osam dana od njegove objave u službenom glasilu RH-e“, a to će biti vjerojatno do kraja prosinca ove godine

O nama

Dobrovoljna, neovisna, neprofitna interesna udruga poslodavaca auto struke u Republici Hrvatskoj. HUAS je član europskog udruženja autostruke (A.I.R.C.) Association Internacionale Des Reparateurs En Carrosserie