Potrošači i serviseri slave, osiguravateljima puno manja prava! Uvodi se red, oštećenici s ceste ravno u servisnu stanicu, a ne na procjenu osiguravatelju

Stižu europska, a ne više balkanska osiguranja! Novi zakon već na jesen! Vlada RH donijela odluku i potvrdila našu borbu za veća prava potrošača i servisera. Osiguravajuća društva gube monopol na procjenu šteta i jamči se pravedna naknada oštećenicima. Ubuduće će biti dovoljno da auto nakon nezgode odvezete u servis, jer tamo će se raditi i procjene štete. Ovo je bila i pokazna vježba našeg zajedništva u HUAS-u. Dokazali smo da jedino ujedinjeni možemo nešto napraviti.

Foto: Andrej Plenković / FB

  • Nikad se više neće moći dogoditi da osiguravetelji ne priznaju legalni račun radionica, nikad više neće moći bagatelizirati rad i platiti ga samo 100 kuna, auti više neće tako lako završavati u fušerajima … Mnogi nam nisu vjerovali, no HUAS je kao jedan od glavnih inicijatora promjena izdominirao argumenatima. Antonio Đureta, predsjednik Udruge bio je nevjerojatno uporan jer je vjerovao u pravdu i europske standarde koji su se napokon morali implementirati i u hrvatsko zakonodavstvo.

Prijedlog Zakona o obveznim osiguranjima u prometu koji će dati veća prava oštećenicima te servisima prošao je VLADU RH na 231. sjednici, 30.06.2023. godine. Sada je još samo Hrvatski sabor taj koji treba potvrditi sve ono što smo mjesecima tako stoički, uporno i pametno radili. I to zajedno s Ministarstvom financija, HANF-om, Udrugom za zaštitu potrošača te brojnim drugim zainteresiranima. https://vlada.gov.hr/sjednice/231-sjednica-vlade-republike-hrvatske-38604/38604

Ovo je bila i pokazna vježba našeg zajedništva u HUAS-u, jer dokazali smo da jedino ujedinjeni možemo nešto napraviti.

Vlada, njen predsjednik Andrej Plenković i naravno Ministarstvo financija imali su sluha za probleme oštećenika i auto servise. Odlučili su puno toga promijeniti na bolje, što će u konačnici donijeti veća prava oštećenicima, ali i osigurati veći priljev sredstava od PDV-a, smanjiti fušeraje i sivu zonu te ponajprije osigurati sigurnost voznog parka u Republici Hrvatskoj.

Ono najvažnije u novom zakonu:

1. Obvezna isplata štete (nespornog dijela štete ili računa) u roku od 15 dana od slanja obrazložene oštećeniku. I to na račun serviserima..

2. Uvodi se pravo oštećenika na neovisnu procjenu i pravo da priloži ponudu servisne radionice. Sad je to zakonsko pravo

3. Veća prava i informiranost oštećenika 

4. HANFA kao regulator donosi još jedan propis-pravilnik za obradu i isplatu štete 

Što se tiče ovog prijedloga najvažnije je ovo:

Članak 7.

Članak 12. mijenja se i glasi:

….

(3) Odgovorni osiguratelj je dužan, po primitku odštetnog zahtjeva, bez odgode upoznati
oštećenu osobu s njenim pravima i obvezama, kao i s obvezama odgovornog osiguratelja te
aktivno i bez odugovlačenja poduzimati potrebne radnje radi ispunjavanja obveza iz ovoga
članka.
…..
(5) Odgovorni osiguratelj je dužan isplatiti iznos naknade štete iz obrazložene ponude
odnosno nesporni iznos naknade štete iz utemeljenog odgovora kao predujam, u roku od 15
dana od dana slanja obrazložene ponude ili utemeljenog odgovora, a najkasnije u roku od 60
od dana primitka odštetnog zahtjeva. – Zajamčena je isplata štete u roku od 15 dana odnosno maksimalno 60 dana….

(6) U slučaju neizvršenja obveze isplate naknade štete ili nespornog iznosa naknade štete, u
roku iz stavka 5. ovoga članka, oštećena osoba uz dužni iznos naknade štete, odnosno uz
dužni nesporni iznos naknade štete ima pravo i na isplatu iznosa kamate, i to od dana
podnošenja odštetnog zahtjeva.

(7) U postupku pred odgovornim osigurateljem oštećena osoba ima pravo priložiti nalaz i
mišljenje neovisnog vještaka i ponudu za popravak štete ovlaštenog pružatelja usluga, a koje
je osobno izabrala. Uvodi se pravo na neovisnu procjenu što znači da oštećenici nisu dužni ići na procjenu u osiguranje već trebaju prijaviti štetu putem e-maila ili weba te otići u servis po svom izboru….

(8) Nadzorno tijelo donosi pravilnik kojim će detaljnije propisati način rješavanja odštetnog
zahtjeva, sadržaj obrazložene ponude i utemeljenog odgovora, evidentiranja odštetnih
zahtjeva te informiranje oštećene osobe o obvezama odgovornog osiguratelja i potrebnim
podacima u postupku rješavanja odštetnog zahtjeva iz ovoga članka.“ – HANFA kao regulator mora donijeti pravilnik u kojem će jasno propisati prava potrošača te jasno definirati pravila postupanja osiguratelja kod spornih situacija, npr kod totalnih šteta, punomoći serviserima, zamjenskog vozila… 

Novi Zakon o osiguranju koji dokida i mizerne satnice od 100 kuna i ruši monopol osiguravatelja. Auto servisima daje bolje uvjete kod osiguravajućih društava, osigurava poštenu i pravičnu naplatu svoga rada, implementira bolje europske modele obrade, procjene i popravka štete nakon štetnog događaja u prometu.

Vjerujemo i kako će HANF-a, kao regulator osiguravatelja ozbiljno shvatiti svoj posao te napisati Pravilnik koji će u stvarnosti donijeti suštinske promjene u procesu obrade i isplate šteta te posljedično, puno veća prava potrošača.

Na godinu se riješi oko 160.000 odštetnih zahtjeva. Domaćim prometnicama vozimo se u sve starijim automobilima. Prosječna im je starost gotovo 15 godina a to utječe na sigurnost na cesti. Šokantno je kako u Hrvatskoj čak 60 % zahtjeva za odštetu nakon karambola završi u nagodbama, osiguravatelji sami procjenjuju, sami određuju visinu štete, a u sukobu su interesa. Sve to pogoduje fušeraju, a mnogi se auti ni ne poprave. To što velik broj osiguravatelja radi u Hrvatskoj ne samo da je nepošteno, netržišno i poslovno neodrživo, već je i posve rubno. Na samoj granici posla za kojeg možemo smatrati da je uredan. Zanimljivo je kako su i osiguravateji sudjelovali u kreiranju novog zakona, no njihovi su stavovi nerijetko bilo zanemareni. Suprotno su zakonu, preuzeli su i monopolizirali ovaj posao. I to usprkos činjenici što su u klasičnom sukobu interesa. Zamislite nonsensa, oni procjenjuju štetu koju moraju platiti. Pa naravno da će učiniti sve da ta procjena bude što manja i da smanje cijenu popravka. Nerijetko svojim ponižavajućim procjenama tjeraju vlasnike oštećenih vozila na nekorektne nagodbe, a one su ništa drugo nego najčešće prevara za oštećenika. Eto, ubuduće sve po novome. Zahvaljujući i snazi HUAS-a, a dobrim dijelom i ogromnoj borbi Antonia Đurete, našeg predsjednika koji je vjerovao da se možemo izboriti za pravednost i puno veća prava.

O nama

Dobrovoljna, neovisna, neprofitna interesna udruga poslodavaca auto struke u Republici Hrvatskoj. HUAS je član europskog udruženja autostruke (A.I.R.C.) Association Internacionale Des Reparateurs En Carrosserie