Otvorimo šampanjce! Sabor jednoglasno na strani potrošača i servisera, priznavati će se satnice servisa, a ne one nametnute osiguranja, nakon sudara direktno u radionicu…

I nema više monopola osiguranja koji im je dozvoljavao da istovremeno procjenjuju i određuju visine šteta, da potrošače tjeraju u servise koji oni odrede… Stop je to balkanskoj praksi koja je u nezavidan položaj stavljala osiguranike, limara, lakirere, mehaničare… Hrvatska je napokon i kad je riječ o osnovnom osiguranju u Europskoj uniji! Nakon 15 godina uskladila je ovaj Zakon zakonodavstvu EU i njenim pravnim stečevinama! Ubuduće sve po novome. Zahvaljujući i snazi HUAS-a, a dobrim dijelom i našoj ogromnoj borbi za pravo i pravdu!!!

Hrvatski sabor napokon je danas donio za nas toliko očekivanu odluku za koju smo se intenzivno borili posljednjih 18 mjeseci. Upravo Zahvaljujući i HUAS-u, sve je to prepoznalo prvo Ministarstvo financija, potom Vlada RH, a eto, danas u petak 15. prosinca i naše najviše zakonodavno tijelo, Sabor Republike Hrvatske!

Dan D donio je sjajne vijesti za sve serisere, lakirere, limare, električare, mehaničare…, jer Sabor je potvrdio odluku koju je pripremila Vlada RH i koja će omogućiti ukidanje monopola osiguravajućih društava. Nakon sudara ravno u servis, a ne kao prije osiguravatelju! Potrošači i serviseri mogu slaviti, osiguravateljima puno manja prava! Osiguranja više neće moći sama procjenjivati i određivati koliko će koštati sat rada, diktirati gdje će se auti popravljati. Ukratko, od Nove godine i Vi ćete se pitati i sve ide po novome, zahvaljujući i HUAS-u!!!

Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

„l. Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2009/103/EZ od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti (SL L 263, 7.10.2009.)

2. Direktiva (EU) 2021/2118 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2021. o izmjeni Direktive 2009/103/EZ u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti (SL L 430, 2.12.2021.).“.

OGROMNE PROMJENE S AUTO OSIGURANJIMA! Ubuduće će štete moći procjenjivati i serviseri i to po svojim cjenicima. Stop nagodbama, monopolu osiguranja koji više neće moći određivati gdje će se auti popravljati… Stižu europska, a ne više balkanska osiguranja! Novi zakon od nove godine! Vlada RH još je ljetos donijela odluku i potvrdila veća prava potrošača i servisera, a sad je vrijeme da i Sabor to potvrdi. Novi Zakon o osnovnom auto osiguranju već je prošao prvo čitanje u najvišem zakonodavnom domu u Hrvatskoj i u petak je na redu i drugo čitanje. Kako stvari stoje, nema nikakvih više prepreka da ubuduće bude sve po novome.

Osiguravajuća društva gube monopol i enormnu dobit, potrošači dobivaju pravednu i promptnu naplatu. Ubuduće će biti dovoljno da auto nakon nezgode odvezete u servis, jer tamo će se raditi i procjene štete. Smanjiti će se broj nagodbi i destimulirati fušeraj.

DRUGO ČITANJE I GLASANJE U HRVATSKOM SABORU ZA IZMJENU ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU BILO JE NA RASPOREDU OVAJ PETAK, 15.12.2023. GODINE. Obzirom da nije bilo prigovora i amandmana, Zakon je izglasan te da će Predsjednik Sabora potpisati Zakon,a zatim Predsjednik Republike isti proglasiti. Zanimljivo je kako je Zakon donosen jednoglasno, što je odista rijedak slučaj u našem Parlamentu. U saborsku proceduru ovaj je Zakon ušao pred više od godinu dana. Točnije 30. studenoga 2022., rasprava je s drugim čitanjem bila završena prošlog tjedna u petak, a sad je 15. prosinca Zakon napokon i izglasan!

Nikad se više neće moći dogoditi da osiguravetelji ne priznaju legalni račun radionica, nikad više neće moći bagatelizirati rad i platiti ga samo 100 kuna, auti više neće tako lako završavati u fušerajima … Mnogi nisu vjerovali, no pravda i europski standardi napokon se implementiraju i u hrvatsko zakonodavstvo.

Prijedlog Zakona o obveznim osiguranjima u prometu koji će dati veća prava oštećenicima te servisima prošao je VLADU RH na 231. sjednici, 30.06.2023. godine. Sada je još samo Hrvatski sabor taj koji treba potvrditi sve prijedloge. Vlada, njen predsjednik Andrej Plenković i naravno Ministarstvo financija imali su sluha za probleme oštećenika i auto servise. Odlučili su puno toga promijeniti na bolje, što će u konačnici donijeti veća prava oštećenicima, ali i osigurati veći priljev sredstava od PDV-a, smanjiti fušeraje i sivu zonu te ponajprije osigurati sigurnost voznog parka u Republici Hrvatskoj.

https://vlada.gov.hr/sjednice/231-sjednica-vlade-republike-hrvatske-38604/38604

Bitno je naglasiti za auto servisnu struku je to da će u Zakonu biti sljedeće:

Članak 7, stavka 5.

(5) U postupku pred odgovornim osigurateljem oštećena osoba ima pravo priložiti nalaz i mišljenje neovisnog vještaka, a u slučaju prometne nesreće nastale upotrebom vozila i ponudu servisne radionice za popravak štete, a koje je osobno izabrala.

Isplata štete ide u roku od 15 dana od slanja obrazložene ponude osiguratelja, odnosno u maksimalnom roku od 60 dana. 

U Zakonu smo uspjeli promovirati veća prava potrošača, ali i to da se autoservisna struka počne napokon cijeniti. Dodana su tri nova savka te će HANFA kao regulator osiguravatelja morati donijeti još jedan propis kojim će detaljno regulirati postupanje osiguranja kod obrade šteta.

Posao nije gotov već je potrebno i dalje raditi kako bi HANFA donijela Pravilnik koji će u prvom redu zaštiti potrošača-klijenta te kako bi proces obrade i isplate štete bio jasan i transparentan.

Potreban nam je još veći konsenzus i zajedništvo svih zainteresiranih kako bi do promjena i došlo.

Ono najvažnije u novom zakonu:

1. Obvezna isplata štete (nespornog dijela štete ili računa) u roku od 15 dana od slanja obrazložene oštećeniku. I to na račun serviserima..

2. Uvodi se pravo oštećenika na neovisnu procjenu i pravo da priloži ponudu servisne radionice. Sad je to zakonsko pravo

3. Veća prava i informiranost oštećenika 

4. HANFA kao regulator donosi još jedan propis-pravilnik za obradu i isplatu štete 

Novi Zakon o osiguranju koji dokida i mizerne satnice od 100 kuna i ruši monopol osiguravatelja. Auto servisima daje bolje uvjete kod osiguravajućih društava, osigurava poštenu i pravičnu naplatu svoga rada, implementira bolje europske modele obrade, procjene i popravka štete nakon štetnog događaja u prometu.

Na godinu se riješi oko 160.000 odštetnih zahtjeva. Domaćim prometnicama vozimo se u sve starijim automobilima. Prosječna im je starost gotovo 15 godina a to utječe na sigurnost na cesti. Šokantno je kako u Hrvatskoj čak 60 % zahtjeva za odštetu nakon karambola završi u nagodbama, osiguravatelji sami procjenjuju, sami određuju visinu štete, a u sukobu su interesa. Sve to pogoduje fušeraju, a mnogi se auti ni ne poprave. To što velik broj osiguravatelja radi u Hrvatskoj ne samo da je nepošteno, netržišno i poslovno neodrživo, već je i posve rubno. Na samoj granici posla za kojeg možemo smatrati da je uredan. Zanimljivo je kako su i osiguravateji sudjelovali u kreiranju novog zakona, no njihovi su stavovi nerijetko bilo zanemareni. Suprotno su zakonu, preuzeli su i monopolizirali ovaj posao. I to usprkos činjenici što su u klasičnom sukobu interesa. Zamislite nonsensa, oni procjenjuju štetu koju moraju platiti. Pa naravno da će učiniti sve da ta procjena bude što manja i da smanje cijenu popravka. Nerijetko svojim ponižavajućim procjenama tjeraju vlasnike oštećenih vozila na nekorektne nagodbe, a one su ništa drugo nego najčešće prevara za oštećenika. Eto, ubuduće sve po novome. Zahvaljujući i snazi HUAS-a, a dobrim dijelom i ogromnoj borbi Antonia Đurete, predsjednika Udruge koji je vjerovao da se možemo izboriti za pravednost i puno veća prava.

Novi Zakon o osiguranju koji dokida i mizerne satnice od 100 kuna i ruši monopol osiguravatelja. Auto servisima daje bolje uvjete kod osiguravajućih društava, osigurava poštenu i pravičnu naplatu svoga rada, implementira bolje europske modele obrade, procjene i popravka štete nakon štetnog događaja u prometu.

Na godinu se riješi oko 160.000 odštetnih zahtjeva. Domaćim prometnicama vozimo se u sve starijim automobilima. Prosječna im je starost gotovo 15 godina a to utječe na sigurnost na cesti. Šokantno je kako u Hrvatskoj čak 60 % zahtjeva za odštetu nakon karambola završi u nagodbama, osiguravatelji sami procjenjuju, sami određuju visinu štete, a u sukobu su interesa. Sve to pogoduje fušeraju, a mnogi se auti ni ne poprave. To što velik broj osiguravatelja radi u Hrvatskoj ne samo da je nepošteno, netržišno i poslovno neodrživo, već je i posve rubno. Na samoj granici posla za kojeg možemo smatrati da je uredan. Zanimljivo je kako su i osiguravateji sudjelovali u kreiranju novog zakona, no njihovi su stavovi nerijetko bilo zanemareni. Suprotno su zakonu, preuzeli su i monopolizirali ovaj posao. I to usprkos činjenici što su u klasičnom sukobu interesa. Zamislite nonsensa, oni procjenjuju štetu koju moraju platiti. Pa naravno da će učiniti sve da ta procjena bude što manja i da smanje cijenu popravka. Nerijetko svojim ponižavajućim procjenama tjeraju vlasnike oštećenih vozila na nekorektne nagodbe, a one su ništa drugo nego najčešće prevara za oštećenika. Eto, ubuduće sve po novome. Zahvaljujući i snazi HUAS-a, a dobrim dijelom i ogromnoj borbi Antonia Đurete, predsjednika Udruge koji je vjerovao da se možemo izboriti za pravednost i puno veća prava.

Novi Zakon o osiguranju koji dokida i mizerne satnice od 100 kuna i ruši monopol osiguravatelja. Auto servisima daje bolje uvjete kod osiguravajućih društava, osigurava poštenu i pravičnu naplatu svoga rada, implementira bolje europske modele obrade, procjene i popravka štete nakon štetnog događaja u prometu.

Na godinu se riješi oko 160.000 odštetnih zahtjeva. Domaćim prometnicama vozimo se u sve starijim automobilima. Prosječna im je starost gotovo 15 godina a to utječe na sigurnost na cesti. Šokantno je kako u Hrvatskoj čak 60 % zahtjeva za odštetu nakon karambola završi u nagodbama, osiguravatelji sami procjenjuju, sami određuju visinu štete, a u sukobu su interesa. Sve to pogoduje fušeraju, a mnogi se auti ni ne poprave. To što velik broj osiguravatelja radi u Hrvatskoj ne samo da je nepošteno, netržišno i poslovno neodrživo, već je i posve rubno. Na samoj granici posla za kojeg možemo smatrati da je uredan. Zanimljivo je kako su i osiguravateji sudjelovali u kreiranju novog zakona, no njihovi su stavovi nerijetko bilo zanemareni. Suprotno su zakonu, preuzeli su i monopolizirali ovaj posao. I to usprkos činjenici što su u klasičnom sukobu interesa. Zamislite nonsensa, oni procjenjuju štetu koju moraju platiti. Pa naravno da će učiniti sve da ta procjena bude što manja i da smanje cijenu popravka. Nerijetko svojim ponižavajućim procjenama tjeraju vlasnike oštećenih vozila na nekorektne nagodbe, a one su ništa drugo nego najčešće prevara za oštećenika. Eto, ubuduće sve po novome. Zahvaljujući i snazi HUAS-a, a dobrim dijelom i ogromnoj borbi Antonia Đurete, predsjednika Udruge koji je vjerovao da se možemo izboriti za pravednost i puno veća prava.

Što se tiče ovog prijedloga najvažnije je ovo:

Članak 12. mijenja se i glasi:

….

(3) Odgovorni osiguratelj je dužan, po primitku odštetnog zahtjeva, bez odgode upoznati
oštećenu osobu s njenim pravima i obvezama, kao i s obvezama odgovornog osiguratelja te
aktivno i bez odugovlačenja poduzimati potrebne radnje radi ispunjavanja obveza iz ovoga
članka.
…..
(5) Odgovorni osiguratelj je dužan isplatiti iznos naknade štete iz obrazložene ponude
odnosno nesporni iznos naknade štete iz utemeljenog odgovora kao predujam, u roku od 15
dana od dana slanja obrazložene ponude ili utemeljenog odgovora, a najkasnije u roku od 60
od dana primitka odštetnog zahtjeva. – Zajamčena je isplata štete u roku od 15 dana odnosno maksimalno 60 dana….

(6) U slučaju neizvršenja obveze isplate naknade štete ili nespornog iznosa naknade štete, u
roku iz stavka 5. ovoga članka, oštećena osoba uz dužni iznos naknade štete, odnosno uz
dužni nesporni iznos naknade štete ima pravo i na isplatu iznosa kamate, i to od dana
podnošenja odštetnog zahtjeva.

(7) U postupku pred odgovornim osigurateljem oštećena osoba ima pravo priložiti nalaz i
mišljenje neovisnog vještaka i ponudu za popravak štete ovlaštenog pružatelja usluga, a koje
je osobno izabrala. Uvodi se pravo na neovisnu procjenu što znači da oštećenici nisu dužni ići na procjenu u osiguranje već trebaju prijaviti štetu putem e-maila ili weba te otići u servis po svom izboru….

(8) Nadzorno tijelo donosi pravilnik kojim će detaljnije propisati način rješavanja odštetnog
zahtjeva, sadržaj obrazložene ponude i utemeljenog odgovora, evidentiranja odštetnih
zahtjeva te informiranje oštećene osobe o obvezama odgovornog osiguratelja i potrebnim
podacima u postupku rješavanja odštetnog zahtjeva iz ovoga članka.“ – HANFA kao regulator mora donijeti pravilnik u kojem će jasno propisati prava potrošača te jasno definirati pravila postupanja osiguratelja kod spornih situacija, npr kod totalnih šteta, punomoći serviserima, zamjenskog vozila… 

O nama

Dobrovoljna, neovisna, neprofitna interesna udruga poslodavaca auto struke u Republici Hrvatskoj. HUAS je član europskog udruženja autostruke (A.I.R.C.) Association Internacionale Des Reparateurs En Carrosserie