HUAS Info 03-2021

Reforma autostruke sektora za popravak šteta na vozilima u HR – provedba „Pravilnika“ – pravna služba ASHHH

Lak materijali – povećanje cijena za neke proizvode i preko 20% – hitni sastanci sa Eurotax / Audatex

Lipanj 2021.

Poštovani članovi i ostali u struci,

nastavno na reformu autostruke sektora za popravak štete na vozilima pravna služba  radne skupine ASHHH (autostruka HOK, HGK, HUAS) zadnjih tjedana, mjeseci u kontaktu je sa institucijama, agencijama, ministarstvima u HR ali i u EU te provodi reformu prema HR / EU zakonu i EU praksi.

Detalje za sada pravna služba ne otkriva ali saznajemo da je očitovanje i podrška za provedbu iste stiglo iz HANFE, ZAŠTITE POTROŠAĆA, te se očekuje od AZTN, ministarstava i ostalih institucija iz HR i EU.

Vezano za posljedice Corona krize i povećanje cijena lak materijala radna skupina ASHHH i pravna služba ovih su dana imali sastanak sa managmentom Eurotaxa za HR i SLO te su pojasnili kako oni određuju indeks za lakirerski potrošni materijal u Sloveniji i kako ga namjeravaju korigirati/povećati u HR.

Eurotax HR/SLO će sa 01.07. 2021 kontaktirati sve dobavljače lakova u HR te će prema formuli i normama AZT izračunati/korigirati novi nacionalni HR indeks 100 za lak materijal u programu Eurotax.

Pošto se prema AZTN (agencija za tržišno natjecanje) cijene ne smiju dogovarati isto vrijedi i za indeks jer je to u protivnom „kartel“ prema zakonu o tržišnom natjecanju i tumačenju iz agencije za tržišno natjecanje u HR i stručnih osoba iz EU.

Indeks lak materijala stoga se mora izračunati prema AZT formuli pojedinačno u svakoj radionici na bazi osnovnog (nacionalnog) indeksa 100 kojeg trebaju izračunati tvrtke koje zastupaju Eurotax/Audatex prema prosječnoj cijeni dobavljača lakova i potrošnog materijala A kategorije (Sikens, Glasurit, PPG, Exalta, Standox, Speies Hecker, RM, 3M, Mirka, Norton, Kovax).

Uskoro će se kontaktirati i tvrtka Mobile Expert zastupnik Audatex u HR…

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja obratite se u HUAS tajništvo koji će proslijediti iste prema stručnim osobama.

Lijep pozdrav, HUAS Team   

O nama

Dobrovoljna, neovisna, neprofitna interesna udruga poslodavaca auto struke u Republici Hrvatskoj. HUAS je član europskog udruženja autostruke (A.I.R.C.) Association Internacionale Des Reparateurs En Carrosserie