HUAS info 02-2019

  • Provedba reforme autostruke sektora za popravak šteta na vozilima u HR i animacija potencijalnih učenika autolimara, autolakirera i automehaničara
  • Mogučnost dobivanja učenika – majstora u stalni radni odnos
  • AIRC konvencija autostruke EU – Zagreb 2019

Travanj 2019,

Poštovani članovi i ostali u struci,
radna skupina ASHHH (autostruka HOK, HGK, HUAS) nastavlja svojim radom i trenutno je zaokupljena provedbom reforme autostruke sektora za poravak štete na vozilima.

Ponavljamo osnovu izrađenog Pravilnika koju je izradila radna skupina ASHHH:

  • Komercijalna kategorizacija“ kroz pojedinačne izračune cijene rada u radionicama
  • HGK ishodio odobrenje od AZTN za metodu izračuna (Njemačke organizacije ZKF i Hrvatske organizacije autostruka HUAS);
  • „Tehnička kategorizacija“- kroz primjenu uputa popravka proizvođaća automobila i standarda u EU koji osiguravaju primjenu istih u cilju „kvalitetnog popravka“ potrebnog radi daljnje sigurnosti vozila i zaštite potrošača;
  • Proces obrade šteta prema regulaciji iz EU;
  • Zamjenski auto analiza prema regulaciji iz EU zemalja;
  • Ostalo (Strukovno obrazovanje i animacija naučnika, profesionalna edukacija..,)

U tijeku je predstavljanje pravilnika svim čimbenicima sektora poravka šteta kao i priprema animacije potencijalnih učenika za zanimanje autolimara, autolakirera i automehaničara koja se mora održati u svibnju mjesecu u odabranim osnovnim školama.

Ideja je i zaključak radne skupine da animaciju treba raditi u osnovnim školama (osmi razredi) ruralnih sredina u kojima je teško naći zaposlenje.

„Paket školovanja“koji se nudi na letku koji je u pripremi objedinjuje besplatan smještaj u učenikim domovima ako se isti upiše u strukovne škole koje imaju JMO model obrazovanja i koja se kao takva subvencionira od strane ministarstva gospodarstva.

U srednjoj strukovnoj školi „Selska“ u Zagrebu u svibnju završavaju trogodišnje školovanje 7 autolimara, 34 automehaničara, 29 autoelektričara, 64 automehatroničara. Delegacija ASHHH dogovorila je sa ravnateljem u svibnju prezentaciju i kontakt sa svim učenicima uz pitanje imaju li zaposlenje nakon školovanja!

Oni koji nemaju zaposlenje preporučiti ćemo ih Vama pa se molimo javite imate li potrebu za potencijalnim
majstorima!

Za učenike nudi se sigurno i dobro plačeno zaposlenje nakon trogodišnjeg školovanja uz
moguću dodatnu profesionalnu edukaciju potrebnu za stvaranje učenika – „majstora“.

AIRC konvencija autostruke EU 2019 u Zagebu

HUAS kao član EU organizacije autostruke AIRC sudjelovao je na nedavno održanoj konvenciji u Zagrebu pa navodimo najbitnije detalje sa iste.

Danska je izložila veliki problem ako se ugrađuju zamjenskih dijelovi. Kod testiranja se ustanovilo da je njihova čvrstoča slabija za čak 80% i da se airbag ne otvara kod sudara.

U Njemačkoj su ponovili da se kod njih kod svih šteta po osiguranju (95% svih šteta) ugrađuju samo originalni dijelovi. Ostalih 5% su štete koje nisu po osiguranju i koje vlasnik sam popravlja ili je potpisao popravak sa zamjenskim dijelovima.

Švedska organizacija navela je veliki problem kod popravka električnih auta koji su sudjelovali u sadaru. Naime već su imali dva slučaja zapaljenja električnih auta nekoliko tjedana / mjeseci nakon obavljenog popravka limarije. Sumnjaju na čelije baterije koje su se kod sudara deformirale te su se nakon popravka i dalnjih vibracija tokom vožnje
zapalile…

Njemačka organizacija ZKF navodi raspravu u EU komisiji koja se vodi o Telemetriji i sustavima snimanja podataka u novim vozilima i mogućeg određivanja visine police za rizične vozače…

Repair Pedia se razvija i sve je više tehničkih podataka na toj platformi koji su potrebni kod popravka vozila.

AFCAR traži od AIRC da opet postane punopravni član te asocijacije. Ista je uključena u rad EU komisije.

HUAS je predstavio prezentirao „Reform Car repair sector in Craotia“ i zahvalio se na podršci dobivenoj od strane ZKF Njemačka i ostalih organizacija kod izrade „pravilnika“ baziranog na evropskoj pravnoj stečevini.

Lijep pozdrav,
HUAS team

O nama

Dobrovoljna, neovisna, neprofitna interesna udruga poslodavaca auto struke u Republici Hrvatskoj. HUAS je član europskog udruženja autostruke (A.I.R.C.) Association Internacionale Des Reparateurs En Carrosserie