HUAS Info 01-2017

Poštovani članovi i ostali u struci,
U suradnji sa HGK pokrenuta je inicijativa u skladu sa EU normama za podršku i razvoj radionicama neovisnim i ovlaštenim koji vrše popravak šteta na vozilima.

Na nedavnom skupu u HGK predstavljene su dosadašnje aktivnosti grupacije sektora trgovine vozila koja djeluje unutar HGK. Uz sve teškoče radionica koje obavljaju popravak vozila istaknuta je tema cijene rada koja je u fazi analize stanja i „zakonitosti“ od pojedinih institucija i koja če se dodatno analizirati/provjeriti stručnim alatom koji HUAS posjeduje a koji je odobren od Ministarstva Gospodarstva.

Nadalje HUAS je istaknuo da osposobljavanje tj opremanje i školovanje radionica je ključ popravka vozila prema EU normama i normama proizvođača.

Radionice neovisne i ovlaštene koje žele raditi sve marke vozila morati če posjedovati EUROGARANT normu ukoliko žele popravljati „sve vrste“ oštečenih vozila, dok če ostale moći raditi samo lakše popravke tj one gdje nema varenja/rezanja“.

Na skupu je prikazan crash test i neotvaranje airbaga na automobilu koji je nepravilno popravljen iz razloga nepravilnog rezanja AHSS tvrdog čelika… HUAS kao vlasnik licence Eurogarant nudi „tehnički paket“ podrške radionicama kako bi postale ovlaštene za popravke takvog tipa.

Niže su koraci koje če HUAS raditi u 2017 godini i narednom periodu kako bi struka mogla tehnički a nadamo se i komercijalno funkcionirati na potrebnoj profesionalnoj razini.

Ukoliko želite dobiti Eurogarant normu u svojoj radionici auditiranje če obaviti TUV expert u suradnji sa EUROGARANT – AIRC timom koji konačno odobravaju i izdaju Certifikat.

TIPS „OEM detalje“ za poravak svih marki vozila od AIRC – FOCWA kao i ostale informacije vezano za isto možete dobiti u tajništvu HUAS-a. 01/6557-410; Dragutin Juraj 091 250 – 2168; dragutin.juraj@gmail.com

Prema odluci sa zadnje skupštine HUAS članarina sada iznosi 500 kn godišnje bez obzira na broj zaposlenih.

Lijep pozdrav,
HUAS team

O nama

Dobrovoljna, neovisna, neprofitna interesna udruga poslodavaca auto struke u Republici Hrvatskoj. HUAS je član europskog udruženja autostruke (A.I.R.C.) Association Internacionale Des Reparateurs En Carrosserie