Croatia osiguranje ne poštuje Zakon i ne isplaćuje nesporni dio štete u roku od 30 dana!

Jeste li znali da vam osiguranje mora platiti na račun nesporni dio štete u roku od mjesec dana? PRIPAZITE GDJE OSIGURAVATE AUTO!

Groupama osiguranje poštuje zakone, a i onaj iz članka 943. Zakona o obveznim odnosima.

Ne plati li vam osiguranje nesporni dio štete u zakonskom roku, možete ih teretiti za kamatu, a i za naknadu štete koja je nastala!!!

Novi zakon o auto osiguranju i Zakon o obaveznim odnosima natjerao je osiguravatelje da promtno isplaćuju štete, no za razliku, od recimo Groupama osiguranja koja poštuje zakonska pravila, postoje i oni poput Croatia osiguranja koji to ne čine i koji mjesecima čekaju ili nagodbu ili račun od servisa

Mnoštvo je novina donio Novi zakon o obaveznim osiguranjima koji je stupio na snagu početkom godine. Najvažnije su one koje se tiču određivanja visine satnice. Preko noći prestao je vrijediti prešutni monopol i kartelski sporazum osiguravajućih kuće koje su govoto puna dva desetljeća plaćala sat rada serviserima svega 13 eura.

Po novom Zakonu cijenu rada određuju serviseri, cjenik im mora biti služeno istaknut i nema toga tko više smije i može majstorima određivati za koliko oni moraju raditi. Praksa tako pokazuje da je cijena prosječno isplaćenog sata rada sada i viša od 35 eura. I nitko se više ne buni.

Zakon ima i niz drugih novina, no mimo radara je prošla i obaveza osiguravatelja koji su po članku dužni u ekspresnom roku od izvida štete osiguraniku isplatiti nesporni dio štete. I to bez obzira jeste li pristali na nagodbu, ili ćete automobil popravljati u nekom od servisa.

I prije takve odluke osiguravatelj Vam je dužan na vaš račun u roku od samo 15 dana od verifikacije izvida štete ispaliti nesporni dio. Što se je time željelo postići?

Ponajprije se željelo ubrzati proces likvidacije šteta, a zanimljivo je kako se još mnoga društva naprosto ne pridržavaju slova zakona. takav slučaj prijavio nam je i naš čitatelj iz Zagreba koji je u kratkom vremenu imao dvije štete. I dok mu Croatia osiguranje još uvijek nije isplatilo nesporni dio štete od sudara početkom godine, to isto je u rekordnom roku od samo 15 dana učinilo Groupama osiguranja za štetu koja je nastala nedavno, u mjesecu travnju.

Poslali su mu na kućnu adresu obavijest o ponudi nagodbe/poziv na dostavu računa/ obavijest o isplati nespornog dijela, a istovremeno na tekući račun i iznos za koji su ustanovili kako je minimalan koji oni moraju platiti. Vlasnik vozila odlučio je auto popraviti u servisu, a u Groupama osiguranju su mu kazali kako će mu nadoknaditi razliku između onoga što su mu već isplatili i računa servisa. Dakako da i servis mora popraviti auto u skladu s izvidom štete. Ono što je vlasnik porimijetio odnosi se na činjenci da je Groupama osiguranje u obavijesti o isplati nespornog dijela štete, normiralo sat rada servisa svega 20 eura, a u servisu su oštećeniku kazali da nema šanse da mu za taj novac poprave aute. Kako je vlasnik saznao, osiguranje će serviseri na kraju platiti i dvostruko višu satnicu.

Isplata odobrenog iznosa nagodbe Groupama osiguranje obavilo je na račun vlasnika, a sve sukladno Članku 943. Zakona o obveznim odnosima.
Jednako tako, obavijestili su ga iz osiguranja da ako želi isplatu temeljem računa popravka, da mole da isti dostave usklađen sa izvidom štete.

Isplata osigurnine

Članak 943.


(1) Kad se dogodi osigurani slučaj, osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu određenu

ugovorom u ugovorenom roku koji ne može biti dulji od četrnaest dana, računajući otkad je osiguratelj dobio obavijest da se osigurani slučaj dogodio.

(2) Ali ako je za utvrđivanje postojanja osigurateljeve obveze ili njezina iznosa potrebno stanovito vrijeme, osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu određenu ugovorom u roku od trideset dana od dana primitka odštetnog zahtjeva ili ga u istom roku obavijestiti da njegov zahtjev nije osnovan.

(3) Ako iznos osigurateljeve obveze ne bude utvrđen u rokovima određenim u stavku 1. i 2. ovoga članka, osiguratelj je dužan bez odgađanja isplatiti iznos nespornog dijela svoje obveze na ime predujma.

(4) Ne ispuni li osiguratelj svoju obvezu u rokovima iz ovoga članka, duguje osiguraniku zatezne kamate od dana primitka obavijesti o osiguranom slučaju, kao i naknadu štete koja mu je uslijed toga nastala.

Vrlo zanimljiva novina, koju neki poštuju, a neki ignoriraju, iako ih Zakon obavezuje.

O nama

Dobrovoljna, neovisna, neprofitna interesna udruga poslodavaca auto struke u Republici Hrvatskoj. HUAS je član europskog udruženja autostruke (A.I.R.C.) Association Internacionale Des Reparateurs En Carrosserie