ŽIVKO-PROM d.o.o.

Antuna Mihanovića 14 Medinci 33520

tel: +385 33561340

fax: +385 33561123

O nama

Dobrovoljna, neovisna, neprofitna interesna udruga poslodavaca auto struke u Republici Hrvatskoj. HUAS je član europskog udruženja autostruke (A.I.R.C.) Association Internacionale Des Reparateurs En Carrosserie