Kako efikasno naplatiti štetu, OTKRIVAMO kako u 10 koraka od prometne do popravljenog auta – štetu određujete i vi serviseri i to i visinom cijene rada.

NOVI ZAKON! Nemojte se sramiti pisati cijenu radnog sata iz cjenika, ne budite uplašeni, podozrivi i neodlučni u svom pravu da naplatiti svoj rad po pravednoj cijeni. Ako u Njemačkoj isti osiguravatelji plaćaju sat lakirera i limara 188 odnosno 173 eura, a cijene osiguranja su približno iste kao i u Hrvatskoj onda je sramotno da Vas netko iskorištava naređujući Vam satnicu i 10 x nižu. Ne žele li platiti, sudska praksa govori kako će morati!

S mjesta nesreće ravno u radionicu!!! OTKRIVAMO kako od danas možete i vi određivati auto štete nakon što je stupio na snagu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu! DOSTA JE TOGA NOVOGA, no možete i dalje kao i do sada. BIRAJTE!

Nije normalno da radite za 16 eura i to kad je cijena obveznog osiguranje jednaka kao i Njemačkoj gdje on naplaćuje 173 i 188 eura!

Prvo, razmjena službenih podataka kao i do sada, zatim s autom u registrirani servis po odabiru osiguranika. “Procjena i popravak šteta po auto osiguranju i u servisima”. Radionica potom šalje svu dokumentaciju te ponudu i predračun za popravak uz vašu suglasnost osiguranju, a štetu dok čekate u servisu prijavite osiguranjima putem e-maila, weba, online … Ako procjenitelji osiguranja žele vidjeti vozilo, mogu slobodno. U slučaju njihova osporavanja izlaže se cijeli slučaj vještačenju i sudskim postupkom i osiguranik ima pravo zatražiti zamjensko vozilo, jer to je njegovo pravo!

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu je stupio na snagu s početkom ove godine. On donosi više prava vlasnicima vozila-oštećenicima. Radi se isključivo o štetama po obveznom osiguranju, ne po kasko osiguranju. Novi zakon dodatno je učvrstio prava oštećenika, no sasvim je izvjesno kako će osiguravajuća društva i dalje pokušavati nastaviti raditi po starome. Kako i ne bi kad su i stari zakon vrdali, kad vam nisu osiguravali zamjenski auto, kad su sami procjenjivali štete i kad su vam određivali gdje ćete morati auto popravljati. Kako Zakon nije nedvosmislno odredio protokol tako se nažalost samo moramo pobrinuti da ga koristimo što je najbolje moguće. Ubuduće od velike pomoći oštećenicima bit će i servisne stanice koje same mogu evidentirati štetu i koje mogu uz predračun takav prijedlog troškova uz vašu suglasnost predati potom osiguranju na procjenu, zapravo na prihvaćanje troškova štete.

Ono što je bitno naglasiti odnosi se i na mogućnost zamjenskog auta, a on ne samo da Vam olakšava život, već tjera servisere, a i osiguranja da popravak bude čim prije gotov.


Sad je zakonsko pravo oštećenika da svom odštetnom zahtjevu prema osiguranju priloži nalaz i mišljenje neovisnog vještaka i ponudu servisne radionice.


PROTOKOL JE SLJEDEĆI:

  • 1. Nakon prometne nesreće stranka sa sudionikom razmjenjuje podatke – europsko izvješće, policu od “krivca”, zapisnik policije te neka fotografira vozila i mjesto nesreće. Bilo bi dobro da uzme i vozačku i prometnu od krivca. Izjave svjedoka su uvijek dobrodošle. – pribavlja vlasnik vozila

  • 2. Nakon  nesreće stranka dolazi kod u servis (ako je vozilo u voznom stanju) ili šlep službu prevozi auto ako vozilo nije u voznom stanju. Najbolje bi bilo da oba vozila dođu u istu radionicu, ali nije obavezno.
  • 3. Kod zaprimanja automobila u radionici valja preuzeti dokumentaciju (europsko izvješće, polica krivca, vozačku i prometnu od vlasnika vozila), istu skenirati ili kopirati – to radi i radionica za vas. Fotografirajte vozilo iz svih kuteva sa naglaskom na oštećeni dio. Možete napraviti i video snimku. Servisi rade ponudu, odnosno predračun za popravak kao što i inače radite. Radionica fakturira vlastitu satnicu, sa svim potrošnim materijalom.

  • 4. Bilo bi dobro da oštećenik potpiše suglasnost za isplatu štete radionici te punomoći za odvjetnika u prilogu, ne da bože bude li potrebno.
  • 5. Dok čekate kod majstora ispunite u miru obrazac prijave štete. Obrasce prijave za AO štete naći ćete u na web stranicama osiguravatelja. Danas se šteta prijavljuje prema osiguranjima putem e-maila, weba, online … 

  • 6. Svu dokumentaciju skenira vaš serviser ako ste mu povjerili punomoć i to kako slijedi: europsko izvješće, zapisnik policije (ako se čeka onda zapisnik naknadno), obrazac prijave, fotografije vozila i oštećenja, vašu ponudu (predračun) te suglasnost da se šteta isplati Vama.
  • 7. Svu tu dokumentaciju oštećenik šalje sa svog e-maila u osiguranje, a servis stavlja obavezno uz kopiju uz napomenu kako je tamo evidentirana šteta

  • 8. Sad ste u fazi gdje čekate potvrdu da je šteta pravno osnovana da krenete sa popravkom. Omogućite procjeniteljima iz osiguranja da dođu kod Vas u radionicu ako inzistiraju. Ako kojim slučajem osporavaju ponudu servisa u osiguranju recite im da ćete biti prisiljeni koristiti usluge vještaka kojeg će oni morati platiti. Ako Vam pak tvrde da je bilo potrebno doći u osiguranje na procjenu pitajte ih da Vam navedu točne zakonske odredbe gdje to piše.

  • 9. Nakon primitka dokumenta od osiguranja da je šteta pravno osnovana krenite u popravak. Sve prije toga je rizik.
  • 10. Zamjensko vozilo obavezno zatražiti. Hrvatska udruga auto struke i njeni serviseri nude i svoje zamjensko vozilo prije odluke osiguranja, uz vašu suglasnost i odvjetničku punomoć kako bi se mogli naplatiti serviseri koji su vam dali na korištenje zamjenski auto


U narednom periodu očekuje se velika borba i sasvim sigurno da ćete ostvariti onoliko prava za koliko se sami izborite. Nažalost, sve dok HANF-a ne počne raditi svoj posao i regulirati tržište te izraditi precizan protokol do tada će trebati više truda kako bi ostvarili sva svoja prava. A njih, vjerujte imate puno više nego do sada. Budite strpljivi i hrabri,

Serviseri jednako tako mogu svojim strankama, klijentima slobodno zajamčiti da nakon štetnog događaja dođu prvo ravno u servisnu radionicu, gdje ćete serviseri dati ponudu za popravak i komunicirati sa osiguranjem.

Potrošači ako žele mogu raditi po starom modelu ako im tako odgovara.

Zašto će Vas i nadalje pokušati guliti osiguravatelji

Znate zašto vas mogu guliti i nadalje? Zato što smo nedovoljno dobro organizirani, zato što valja imat petlju i podnijeti razoblje naplaćivanja do okončanja sudske presude, zato što su osiguravatelji navikli na postojeće, zato što su izvitoperili stari zakon i misle da po istom obrascu mogu nastaviti dalje. Uplašteni ste za egzistenciju, no negdje moramo podvuči crtu i glasno reći dosta. HUAS je svojim angažmanom već dosta toga postigao, jer prosječna bijedna satnica od samo 100 kuna koja je bila primjenjivana sve do nedavno nije se mijenjala dva desetljeća.

Ako možete i dalje raditi za 16 eura možda je dobro ta vas, ali ne i za struku, za pravednost, za uspostavu približno jednakih standarda kakvi vladaju u civiliziranim državama EU. Nije normalno da radite za 16 eura i to kad je cijena obveznog osiguranje jednaka kao i Njemačkoj gdje plaćaju 173 i 188 eura!

Pri tome ne zaboravite kako su prošlih godina dobiti osiguravajućih drustava u nas bile izdašnije nego ionako visoke dobiti super profitabilnih banaka.

Zalažemo se da zajedno naše ozračje učinimo pošteniji i pravednijim, a Vas pozivamo da nam se pridružite. U odnosu na ono što je bilo prije samo godinu dana ovo je značajan pomak.

 

O nama

Dobrovoljna, neovisna, neprofitna interesna udruga poslodavaca auto struke u Republici Hrvatskoj. HUAS je član europskog udruženja autostruke (A.I.R.C.) Association Internacionale Des Reparateurs En Carrosserie