HUAS info 07-2021

Reforma autostruke – provedba „Pravilnika“ trenutno u Allianz, Grawe, Wienner, Generalli, Uniqa

Podrška reformi od udruge Zaštite Potrošaća i zahtjev za prestankom obrade i procjena AO šteta u osiguravajućim kućama

Lak materijali – Mobile Expert (Audatex HR) pristao na usklađenje sustava prema strukovnim pravilima i normama koji se koriste u EU

Rujan  2021.

Poštovani članovi i ostali u struci,

nakon kontakata sa HANF-om, AZTN, HUO, Zaštita Potrošaća, EIOPA i dr. pravna služba ASHHH u suradnji sa udrugom zaštite potrošaća zadnjih tjedana ima kontakte sa direktorima osiguravajućih društvava i direktorima koji zastupaju Eurotax i Audatex sustave.

Trenutno se vrše razgovori sa Allianz, Grawe, Generalli, Uniqa, Wienner i sukladno točkama reforme i „Pravilnika“ traži se od njihovih centrala izvan Hrvatske da se odmah prestane sa vršenjem prijava i procjena vozila za AO štete u njihovim filijalama u Hrvatskoj jer je to suprotno pravima potrošaća te je podložno i sukobu interesa da onaj tko plača vrši procjenu za isto. 

Troškovi potrošnog materijala već drugi puta povećani su ove godine od proizvođaća lakova te je pravna služba kontaktirala Audatex i Eurotax upravu da izvrše korekciju indeksa potrošnog materijala prema isto takvim sustavima koji se koriste u EU. Nažalost Audatex koji se koristi kod ca 80% kalkulacija šteta u Hrvatskoj nije se ažurirao od 2016 godine a svake godine znamo cijene lakova se dižu…

Pravna služba ASHHH ipak je uspjela ishoditi pozitivan odgovor iz Mobile Expert zastupnika Audatex u HR, te će se iznos za „nacionalni HR lak indeks 100“ ovih dana korigirati.

Toliko o trenutno važnim detaljima provedbe reforme.

Lijep pozdrav,

HUAS Team   

O nama

Dobrovoljna, neovisna, neprofitna interesna udruga poslodavaca auto struke u Republici Hrvatskoj. HUAS je član europskog udruženja autostruke (A.I.R.C.) Association Internacionale Des Reparateurs En Carrosserie