HUAS Info 02-2018

Srpanj 2018,

Poštovani članovi i ostali u struci,

Obavještavamo vas da se nedavno održao „okrugli stol“ u prostorijama HGK u Splitu na temu rješavanja problematike cijene rada, kvaliteti i sigurnosti poravka, sivoj ekonomiji nastaloj na temeljima „pogodbe“. Sastanak je napravljen sa ciljem informiranja institucija HR vezano za tu problematiku. Prisutni iz državnih institucija obvezali su se pokrenuti i sudjelovati u rješavanju spomenutih problema.

Također potrebno je izvijestiti Vas da se inicijativi rješavanja problematike autostruke HUAS – HGK pridružila i Hrvatska Obrtnička komora (HOK).

Sastanak članova HOK-a održao se u Zagrebu u dva navrata uz prisutnost 30-ak obrtnika i poduzetnika koji vrše popravak šteta na automobilima u Zagrebu. Prezentirani su koraci koje su HUAS i HGK napravili u proteklom razdoblju vezano za cijenu rada, „pogodbu“, standarde popravka, nedostatak limara i autolakirera…

Zaključak je bio da se što prije u radionicama u Hrvatskoj naprave pojedinačni izračuni cijene rada po strukovnom sistemu odobrenom od Ministarstva Gospodarstva, a dobivenom od Njemačke strukovne organizacije ZKF/AIRC čiji je
HUAS član.

Izračune će napraviti HUAS koji je ovlašten i školovan za izradu istih i koji bi se napravili u sljedećem razdoblju nakon što radionice popune obrazac prema podacima iz bilance 2017 godine.

Iste će prema prethodnom dogovoru sa HGK, HOK i radionicama HUAS predati u osiguravajuća društva uz podršku odvjetničkog ureda…

Također zaključak je bio da se treba dati podrška HUAS organizaciji kao „sindikatu“ koji će zastupati radionice u narednom periodu.

Ukoliko želite da vam se napravi izračun cijene rada molimo da se javite u tajništvo HUAS-a ili na mail: marko.radic@huas.hr

Lijep pozdrav,
HUAS team

O nama

Dobrovoljna, neovisna, neprofitna interesna udruga poslodavaca auto struke u Republici Hrvatskoj. HUAS je član europskog udruženja autostruke (A.I.R.C.) Association Internacionale Des Reparateurs En Carrosserie