HUAS Info 01-2021

Reforma autostruke sektora za popravak šteta na vozilima u HR – provedba Pravilnika (Cjenik)

Siječanj 2021.

Poštovani članovi i ostali u struci,

protekla 2020 godina prošla je brzo, turbulentno i ne ponovila se. Nadamo se da ste dobro i da ćemo zajednički nastaviti gdje smo stali u reformi autostruke. Protekli period iskoristili smo za ustroj pravne službe pa nastavljamo sa glavnom temom gore navedenom.

Pravna služba ustanovljena je nedavno sa ciljem provedbe „Pravilnika“ koji je nastao kao rezultat rada radne skupine ASHHH (autostruka HOK, HGK, HUAS). Krenulo se od lakših točaka a to je savjet / mišljenje o Cjeniku koji mora biti postavljen na vidnom mjestu u servisu sukladno zakonskoj regulativi.

Nastavno reformi i zakonu o tržišnom natjecanju vjerujemo da je sada svima poznato da se cijena rada radionice može jedino i samo definirati / izračunati na osnovi bilance i troškova radionice. Tako smo imali upit radionice (koja je izračunala svoju cijenu rada metodom odobrenom od AZTN – 310,25 kn) kako to provesti u praksi pošto radionice
imaju i ugovore sa posebno definiranom cijenom.

Stoga ovim putem vezano za formiranje Cjenika i korištenje posebnih cijena šaljemo vam mišljenje pravne službe u cjelosti citirano:

Naime, na izradu cjenika usluga primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača i Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga. Što se tiče konkretnog upita, mišljenja sam da je potrebno uz cjenik i cijenu (izračunatu metodom odobrenom od ministarstva Gospodarstva i AZTN) od 310,25 kuna istaknuti i cijenu koja
postoji sa osiguravajućim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama.

Dakle, prema Zakonu o zaštiti potrošača u članku 18. propisano je da je prodaja usluge ispod uobičajene cijene posebni oblik prodaje. Posebnim oblicima prodaje smatra se prodaja proizvoda i usluga po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji. Prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje unutar poslovnih prostorija trgovac kao i registrirani pružatelji usluga su dužni istaknuti cijenu u redovnoj prodaji kao i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje ili pružanja usluge. S obzirom na navedene odredbe Zakona mišljenja sam da je potrebno istaknuti i cijenu ugovorenu sa osiguravajućim društvima.

U koliko cijeli tekst ne stane na jednu stranu cjenika onda napravite posebnu brošuru (cjenik) sa cijenama za osiguravajuća društva,držite to odmah uz “glavni cjenik” i na taj “glavni cjenik” napišite kratku rečenicu tipa “Cijene usluga sa određenim partnerima i osiguravajućim društvima istaknute su u posebnoj brošuri koja se nalazi kao prilog ovog cjenika, a sve prema članku 18. st.1. i 4. Zakona o zaštiti potrošača”. Prema Pravilniku, mislim da što više informacija stavite na cjenik i brošuru,to je bolje radi eventualne inspekcije.

Smatram da na cjenik morate staviti i napomenu: “Mogućnost podnošenja prigovora na cjenik: Potrošaču je omogućen prigovor na cjeniku pisanim putem, telefonski na broj (upišete broj telefona/mobitela po mogućnosti službenog) , telefax (upišete broj faxa) i putem e-mail adrese (upišete adresu vaše radione).

Ujedno svima skrećem pažnju da provjerite cjenike u vašim radionama. Naime, prekršajne odredbe su stroge pa u slučaju inspekcijskog nadzora ako se utvrdi neka nepravilnost moguća je znatna novčana kazna.

U koliko imate pitanja slobodno mi se obratite. Po dogovoru, mogu doći u vašu radionu i provjeriti odgovara li sve zakonskim propisima za ovu temu. U Zakonu postoje čak 93. prekršajne odredbe na koje morate pripaziti (naravno ne sve, ali većina se odnosi na vaše poslovanje).

Zaključno, Pravilnik kako ste napravili može tako biti, ali potrebno je napraviti kratku brošuru za stranke koje dolaze preko osiguravajućih društava te uvrstiti gore navedene rečenice.

U koliko trebate pomoć pravne služe pri izradi Cjenika ili brošure javite se u HUAS tajništvo pa ćemo Vas spojiti sa pravnom službom.

Lijep pozdrav,
HUAS Team

O nama

Dobrovoljna, neovisna, neprofitna interesna udruga poslodavaca auto struke u Republici Hrvatskoj. HUAS je član europskog udruženja autostruke (A.I.R.C.) Association Internacionale Des Reparateurs En Carrosserie