HUAS

Hrvatska udruga auto struke

Unčanska 2, 10250 Zagreb, Croatia

HUAS info

 Zašto HUAS?
Zato jer se jedino transparentnom i neovisnom udrugom može zaštiti autostruku od nametnutih uvjeta poslovanja i nekontroliranog tržišta, te radom stečeni kapital. Pod sloganom budućnost je kvaliteta HUAS interesno organizira članove autostruke kako bi udruženi mogli bolje, brže, korisnije raditi na povećanju svoje konkurentne sposobnosti, podižući i standardizirajući kvalitetu svojih usluga i time budućnost svojih obrta, tvrtki, radionica, zaposlenika i sebe kao poslodavca. Procesom primjene EUROGARANT STANDARDA u području autostruke HUAS daje veliki doprinos podizanju kvalitete i efikasnosti poslovanja sukladno visokim zahtjevima, koje se u toj djelatnosti primjenjuju ili će se primjenjivati, u EU.

Što je HUAS?
Hvatska Udruga Auto Struke (HUAS), osnovana u svibnju 2004.godine, je dobrovoljna, neovisna, neprofitna interesna udruga poslodavaca auto struke u Republici Hrvatskoj. HUAS je član europskog udruženja autostruke (A.I.R.C.) Association Internacionale Des Reparateurs En Carrosserie.

Brussel
Dr. Brigitte Castell pozitivno ocjenjuje napore HUAS-a. Hrvatska jeste članica EU naroda, ali treba biti i članica EU. Nastup našeg potpredsjednika u Briselu o krizi autostruke u RH veoma se dobro prati. G-đa Brigitte Castell pismom pozitivno ocjenjuje napore koje vrši HUAS i želi dati svoj doprinos u tom smislu.

Karlovac
U obrtničkoj radionici „Auto lim lak“ vlasnika Vlade Štefanac organiziran je sastanak radi upoznavanja prisutnih o dosadašnjem radu i ciljevima HUAS-a. Sastanku je prisustvovalo nekoliko obrtnika grada Karlovca. Sa strane HUAS-a prisustvovali su Potpredsjednik Ivica Iviček, Predsjednik RO HUAS Rijeka Željko Filčić, vršitelj dužnosti Tajnika HUAS-a Boris Detan i Operativna tajnica Vesna Petrović. Posebno treba istaknuti da je sastanku prisustvovao Tajnik Udruženja obrtnika Grada Karlovca Miroslav Seljen. Na kraju veoma interesantnih rasprava podržan je prijedlog da se ovaj sastanak označi kao sastanak Inicijativnog odbora za osnivanje Regionalnog odbora Hrvatske udruge autostruke Karlovac (RO HUAS Karlovac). Predsjednik Inicijativnog odbora je Vlado Štefanec, a poslove organiziranja daljnjih aktivnosti oko osnivanja regionalnog odbora provoditi će Tajnik Udruženja obrtnika Grada Karlovca Miroslav Seljan…

Brussel
Dr. Brigitte Castell pozitivno ocjenjuje napore HUAS-a. Hrvatska jeste članica EU naroda, ali treba biti i članica EU. Nastup našeg potpredsjednika u Briselu o krizi autostruke u RH veoma se dobro prati. G-đa Brigitte Castell pismom pozitivno ocjenjuje napore koje vrši HUAS i želi dati svoj doprinos u tom smislu.

U EU parlamentu
Potpredsjednik HUAS-a u EU parlamentu govorio o krizi autostruke u RH.Dana 03.11. 2008. naš potpredsjednik Ivica Iviček je u European Economic and Social Committee u Bruxelles (EU parlament) prezentirao krizu u autostruci u RH. HUAS je kao član Europske grupacije autostruke AIRC bio pozvan izvijestiti o stanju autostruke u Hrvatskoj.Zašto HUAS?
Zato jer se jedino transparentnom i neovisnom udrugom može zaštiti autostruku od nametnutih uvjeta poslovanja i nekontroliranog tržišta, te radom stečeni kapital. Pod sloganom budućnost je kvaliteta HUAS interesno organizira članove autostruke kako bi udruženi mogli bolje, brže, korisnije raditi na povećanju svoje konkurentne sposobnosti, podižući i standardizirajući kvalitetu svojih usluga i time budućnost svojih obrta, tvrtki, radionica, zaposlenika i sebe kao poslodavca. Procesom primjene EUROGARANT STANDARDA u području autostruke HUAS daje veliki doprinos podizanju kvalitete i efikasnosti poslovanja sukladno visokim zahtjevima, koje se u toj djelatnosti primjenjuju ili će se primjenjivati, u EU.

Što je HUAS?
Hvatska Udruga Auto Struke (HUAS), osnovana u svibnju 2004.godine, je dobrovoljna, neovisna, neprofitna interesna udruga poslodavaca auto struke u Republici Hrvatskoj. HUAS je član europskog udruženja autostruke (A.I.R.C.) Association Internacionale Des Reparateurs En Carrosserie.

Brussel
Dr. Brigitte Castell pozitivno ocjenjuje napore HUAS-a. Hrvatska jeste članica EU naroda, ali treba biti i članica EU. Nastup našeg potpredsjednika u Briselu o krizi autostruke u RH veoma se dobro prati. G-đa Brigitte Castell pismom pozitivno ocjenjuje napore koje vrši HUAS i želi dati svoj doprinos u tom smislu.

 Huas 2021. sva prava pridržana - web development - dzDesign